ukash |
Tiến độ

Khối CT9 đã được khởi công năm 2010, hiện đang được bàn giao cho khách hàng về ở.

 

Tiến độ cập nhập ngày 16/09/2014.